Tagservice

En serviceordning går kort og godt ud på at forebygge at skaderne opstår ved at eftergå tagfladen f.eks. 2 gange om året, rengøre taget og rense afløb. Nemt – men effektivt.

Alfa Crafts tilbyder fast tagservice til virksomheder, kommuner og boligforeninger, der har bygninger med tagpaptag.

Tagservice giver større sikkerhed – eventuelle skader får ikke lov til at vokse sig store, og besparelser på vedligeholdelseskontoen – det er billigere at udbedre skaderne mens de er små, end at vente til taget skal totalrenoveres.

Vedligeholdelse af taget

Taget bør efterses for snavs og blade efter løvfald, idet dette kan stoppe afløb og give op stuvninger med vandgennemsivning som følge. Hvis der er store træer, såvel løv- som nåletræer lige op til bygninger kan være nødvendigt at rense taget oftere.

Afløb

For at hindre vandopstuvning på taget skal vandet altid kunne passere frit til nedløbet som derfor skal renses for fremmedlegemer såsom blade og andet snavs.

Kontakt os

Firmainfo