Vedligeholdsanvisning

Giv dit tag en lang levetid

Som alle andre ting, der skal holde i mange år, kræver taget også vedligeholdelse og eftersyn. Eftersynet bør foretages 2 gange årligt, forår og efterår. Ved større skader og reparationsarbejder bør din professionelle tagdækker kontaktes for udbedring.

Inddækninger langs stern

Alle inddækninger langs stern bør efterses 2 gange årligt, da der i moderne byggeri ofte opstår spændinger pga. for store bevægelser i konstruktionen.

Færdsel på taget

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fortøj og med forsigtighed. Undgå at træde på kantinddækninger ved rengøring af taget. Hvis men f.eks. skovler sne, bør dette ikke ske i nærheden af kantinddækninger og gennemføringer.

Håndværker på taget

Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses for evt. skader, materiale rester etc.

Gennemføringer

Gennemføringer er i dag udført af enten PVC, zink eller stål. Hætterne er altid forsynet med flange og fuge som skal vedligeholdes. Skorstene og lignende afsluttes med løskant og fuge. Fuger omkring gennemføringer og på løskanter samt klemskinner efterses for fugeslip og nedbrydninger.

Ovenlysvinduer

For at sikre maksimal lysgennemgang bør kuplerne afvaskes med jævne mellemrum. Dette kan ske med almindelig sæbevand.

Kontakt os

Firmainfo