Vedligeholdsanvisninger for tage

Et tag er en af de vigtigste dele af et hjem, og det er ansvarligt for at beskytte bygningen og dens indbyggere mod elementerne. For at sikre, at taget forbliver i god stand og kan beskytte dit hjem i mange år, er det vigtigt at udføre vedligehold og eftersyn.

Nogle ting kan du selv gøre, andre kan vi!

Giv dit tag en lang levetid

Som alle andre ting, der skal holde i mange år, kræver taget også vedligeholdelse og eftersyn. Eftersynet bør foretages 2 gange årligt, forår og efterår. Ved større skader og reparationsarbejder bør din professionelle tagdækker kontaktes for udbedring.

Indækninger langs stern

Alle inddækninger langs stern bør efterses 2 gange årligt, da der i moderne byggeri ofte opstår spændinger pga. for store bevægelser i konstruktionen.

Færdsel på taget

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fortøj og med forsigtighed. Undgå at træde på kantinddækninger ved rengøring af taget. Hvis men f.eks. skovler sne, bør dette ikke ske i nærheden af kantinddækninger og gennemføringer.

Håndværkere på taget

Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses for evt. skader, materiale rester etc.

Gennemføringer​

Gennemføringer er i dag udført af enten PVC, zink eller stål. Hætterne er altid forsynet med flange og fuge som skal vedligeholdes. Skorstene og lignende afsluttes med løskant og fuge. Fuger omkring gennemføringer og på løskanter samt klemskinner efterses for fugeslip og nedbrydninger.

Ovenlysvinduer

For at sikre maksimal lysgennemgang bør kupler og andre ovenlysvinduer afvaskes med jævne mellemrum. Dette kan ske med almindelig sæbevand.

Vedligeholdsanvisninger for tage

Et tag er en af de vigtigste dele af et hjem, og det er ansvarligt for at beskytte bygningen og dens indbyggere mod elementerne. For at sikre,
at taget forbliver i god stand og kan beskytte dit hjem i mange år, er det vigtigt at give det den nødvendige vedligeholdelse og eftersyn.

Som alle andre ting, der skal holde i mange år, kræver taget også vedligeholdelse og eftersyn. Nogle ting kan du selv gøre, andre kan vi!

Sørg for at dine sternindækninger bliver tjekket 2 gange årligt, især moderne byggerier har store bevægelser pga. spændinger. Kontakt Alfa Crafts Aps for information om hvad der skal tjekkes.

Giv dit tag en lang levetid

Som alle andre ting, der skal holde i mange år, kræver taget også vedligeholdelse og eftersyn. Eftersynet bør foretages 2 gange årligt, forår og efterår. Ved større skader og reparationsarbejder bør din professionelle tagdækker kontaktes for udbedring.

Indækninger langs stern

Alle inddækninger langs stern bør efterses 2 gange årligt, da der i moderne byggeri ofte opstår spændinger pga. for store bevægelser i konstruktionen.

Færdsel på taget

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fortøj og med forsigtighed. Undgå at træde på kantinddækninger ved rengøring af taget. Hvis men f.eks. skovler sne, bør dette ikke ske i nærheden af kantinddækninger og gennemføringer.

Håndværkere på taget

Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses for evt. skader, materiale rester etc.

Færdsel på tag skal gøres så taget ikke skades. Kontakt Alfa Crafts og vi kan hjælpe dig med vedligehold af dit tag!
Ovenlysvinduer skal vedligeholdes for at forlænge dit tags levetid

Gennemføringer

Gennemføringer er i dag udført af enten PVC, zink eller stål. Hætterne er altid forsynet med flange og fuge som skal vedligeholdes. Skorstene og lignende afsluttes med løskant og fuge. Fuger omkring gennemføringer og på løskanter samt klemskinner efterses for fugeslip og nedbrydninger.

Ovenlysvinduer

For at sikre maksimal lysgennemgang bør kupler og andre typer ovenlysvinduer afvaskes med jævne mellemrum. Dette kan ske med almindelig sæbevand.