Alfa Crafts er autoriserede indblæsere ved ISOVER

Vil du gavne miljøet men lige så vigtigt din varmeregning?

Som autoriserede indblæsere af ISOVER kan vi hjælpe dig med begge!

Alfa Crafts ApS er autoriserede ISOVER indblæsere

BLÆS IKKE PÅ MILJØET Energirenovering med omtanke & ISOVER InsulSafe®

Hvad kan vi gøre for dig og dit hus?
Det er rart at opholde sig i et varmt, velisoleret hus. Isoleringen gør ikke blot, at dine udgifter til opvarmning bliver lave, den bidrager i allerhøjeste grad også til komforten i din bolig. Du kan opretholde en jævn og behagelig inde temperatur.
ISOVER InsulSafe® er gennemtestet og har været produceret i 20 år af Saint-Gobain koncernen.
Produktet er testet under forskellige forhold. ISOVER InsulSafe® er testet og CE godkendt.
Læs, hvad ISOVER InsulSafe® kan gøre for dig og dit hus.

Fremragende isoleringsevne

ISOVER InsulSafe® løsuld har lige som traditionel glasuldsisolering i form af måtter og ruller en god isoleringsevne. Forskellige typer løsuld, som installeres på lofter, falder sammen med tiden. Man siger, at isoleringen sætter sig. Derfor skal der lægges ekstra materiale ud for at kompensere for fremtidig sætning.
ISOVER InsulSafe® har god stabilitet, og man kan derfor nøjes med et lille tykkelsestillæg ved indblæsning på loftet.

Ingen fugtproblemer

Ingen fugtproblemer

ISOVER InsulSafe® er et glasuldsprodukt, og glas er ikke fugtfølsomt. Glas optager ikke fugt, og der kan ikke vokse skimmelsvamp på det. Derfor er det heller ikke nødvendigt at tilsætte skimmelmidler til ISOVER InsulSafe®.

Bedste brandklasse

Bedste brandklasse

I Danmark opstår der hvert år et antal loftsbrande. Derfor er det en god ide at vælge et isoleringsprodukt, som ikke kan brænde og dermed forværre branden. ISOVER InsulSafe® er et ubrændbart materiale. Det er fremstillet af glas, som ikke kan brænde, og derfor ikke kræver tilsætning af brændhæmmere for at leve op til brandkravene.

Godkendte miljøegenskaber

Godkendte miljøegenskaber

ISOVER InsulSafe® består af mere end 98% glas. Resten er tilsætningsstoffer, som gør det lettere at installere løsulden ved hjælp af indblæsning. ISOVER InsulSafe® indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til de europæiske standarder.

Genvundne råvarer

Genvundne råvarer

Til fremstilling af ISOVER InsulSafe® anvender vi store mængder genbrugsglas, som primært kommer fra vinduer og flasker. Vi tager også hånd om glasuldsrester fra produktionen, og genbruger isolering som en ressource i nye produkter.
Hos ISOVER påtager vi os vores del af ansvaret ved at udvikle nye, bæredygtige materialer og metoder, så du kan renovere og isolere fremtidens bygninger.

1-2-3 blæs

1-2-3 blæs

At få efterisoleret hulmur, etageadskillelse eller loft er ofte klaret på en arbejdsdag. For dig som beboer er der ingen gener i forbindelse med indblæsningen.
Ved indblæsning i hulmur bores der små huller i fugen. Isoleringen indblæses i muren, så det fordeler sig jævnt. Hullerne lappes med mørtel i samme farve som de eksisterende fuger. Find en Autoriseret ISOVER Indblæser tæt på dig, så er du godt på vej til et varmt hjem.
Gå ind på isover.dk/insulsafe

Et trygt & sikkert valg

Et trygt & sikkert valg

ISOVER InsulSafe® har mange års erfaring og er installeret i mange danske hjem. Derfor ved vi, at det virker. Når du vælger ISOVER InsulSafe®, får du et produkt, som ikke blot har en god isoleringsevne – du får gode brandtekniske egenskaber og isolering, som ikke er følsom over for fugtpåvirkninger. Perfekt til det nordiske klima igennem alle årstider. Det giver tryghed og sikkerhed for dig og din familie!

Alfa Crafts ApS er Autoriserede ISOVER Indblæsere

Bestil en Autoriseret ISOVER Indblæser

Din sikkerhed for, at arbejdet bliver gjort ordentlig. Vi sørger for, at alle, der er Autoriserede ISOVER Indblæsere, løbende bliver uddannet i produkter, metoder og byggereglementet. Vi gennemfører hvert år kvalitetskontrol. Hvis du har haft en Autoriseret ISOVER Indblæser til at efterisolere, kan din bolig blive udtaget til en stikprøvekontrol. Kontrollen gennemføres af en uafhængig tredjepart. Efter endt arbejde modtager du et certifikat fra indblæseren.
Vi har Autoriserede ISOVER Indblæsere over hele landet.

Se, hvem der er nærmest dig på isover.dk/insulsafe

ISOVER InsulSafe® – det sikre valg