Hvad er papirisolering?

På denne side vil vi forklare hvad Papirisolering er, og give et kort overblik over historikken bag papirisolering (også kaldet papiruld).

Vi vil desuden forklare hvordan papirisolering bruges samt andet relevant.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os.

Papirisolering er lavet af granuleret genbrugspapir

Historie

Historisk set har der globalt været anvendt isolering af cellulosefibre i mange år. I USA er produktet blevet anvendt siden 1904. Det første patent på fremstilling af isolering ud af genbrugspapir blev udtaget i England i 1893.

Industriel fremstilling i større målestok begyndte først i USA efter anden verdenskrig. Papiruld er et hyppigt anvendt isoleringsmateriale i mange europæiske lande, specielt i Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor op mod 25 % af boligmassen er isoleret med papirgranulat.

I Danmark, og det øvrige Skandinavien, har der praktisk taget ikke været anvendt papirisolering før energikriserne i 1970’erne. Dog har anvendelsen af produktet har de senere år været stærkt stigende, og flere og flere har fået øjnene op for papiruldens mange fordele.

Papirisolering via indblæsning

Papirisolering fås kun i løsvægt, og blæses ind i konstruktionen med dertil specialbyggede indblæsningsmaskiner. Herved opnås den rette densitet af det indblæste papirisolering, hvorfor en manuel forarbejdning ikke er at anbefale.

Fordelen ved at blæse papirisolering ind i lukkede konstruktioner er, at der ikke opstår nogen kuldebroer, da der hverken er samlinger eller fraskæringer. Ved ledninger, faldstammer eller rørgennemføringer ved ældre boliger er der ofte meget bumkant på det anvendte tømmer, ved at blæse Papirisoleringen ind, udfyldes alle disse kuldebroer. Samtidig er det kun de virkelige kvadratmeter kunden betaler for, dvs. der betales ikke for spild eller fraskæringer, der alligevel ikke kan anvendes.

Papir & fugt

Fugtopsugning i papirulden giver grobund for skimmel og andet godt?

Nu er det sådan at det er i mineralulden at der sker en fugt ophobning. Det er også almindeligt kendt at selv små skader i dampspærren som beskytter mineralulden, fører til skader i byggeriet. Byggeskadefonden påpeger at, netop dette problem ligger til grund for langt de fleste af alle skader.
Papiruld er som skabt til håndtering af fugten som forekommer i byggeriet, selv mængder fygesne giver ikke anledning til problemer. Dette forhold kan du se i SBI´s dokumentation her.

Endvidere vil mineralulds baserede materialer, i miste isoleringsevne når de bliver fugtige, papiruldens isoleringsevne herimod ændres ubetydeligt. Det skyldes at fugten optages i cellevæggene, sådan at der stadig er stillestående luft både imellem og inden i de hule fibre.

Selv hvis papirulden skulle blive både fugtig og varm, er den stadig godt beskyttet af imprægneringsmidlerne.

Både glas og stenuld er langt højere koncentrationer af samme midler, men i modsætning til papiruld deklares disse produkter sjældent.

Endvidere vil mineralulds baserede materialer, i miste isoleringsevne når de bliver fugtige, papiruldens isoleringsevne herimod ændres ubetydeligt.

Borsalte/Borpentahydrat & Ammoniumphosphat - er det farligt?

Papirisolering er tilsat brand og svampehæmmende mineralske salte, i form af 3% borarter og 8% uorganiske salte. Begge salte tilsættes i meget begrænsede mængder, så materialet stadig kan komposteres. De borarter frigives ikke til omgivelserne, da borarter er svær opløseligt og først fordamper ved meget høje temperaturer. Når materialet komposteres indgår borarter igen i næringskredsløbet og figurerer her som jordforbedringsmiddel. Borarter anvendes bl.a. derudover i væsker til øjenskylning, sår rens samt til konservering af madvarer og i visse tandpastaer og læbestifter. Havde der været farlige tilsætningsstoffer i papirisoleringen skulle materialet have været deponeret og ikke komposteres, som anbefalingerne er.

I en undersøgelse fortaget af firmaet Chemtox Miljørådgivning er konklusionen at ved eksempelvis udblæsning løst på loftet, er konklusionen at: Hvis der arbejdedes uden støvmaske, så ville der skulle arbejde 7,5 time pr. dag i hele 3 menneskeliv, førend man vil ramme grænseværdierne som stadig regnes for ubetydelige.

Nybyg & Boligbyggerier

Indenfor de sidste 10 år er papirisolering afprøvet bl.a. i det store boligbyggeri Munksøgård, Roskilde, samt kvarter-løft byggeri i Randers. Samtidig har flere offentlige instanser set fordelene ved anvendelse af Papirisoleringen, når der skal energirenoveres i offentlige bygninger.

Gør det selv arbejde

Indblæsning af Papirisolering er primært et job for os, idet selv små fejl kan nedsætte isoleringseffekten betragteligt. Tilmed har vi gennemgået både praktiske samt teoretiske kurser for at kunne være autoriseret af Breinholm Gruppen og for at kunne leve op til Dansk Standard. Den bygherre, der har mod på selv at lære det, har dog mulighed for at købe sække af os som gør-det-selv-produkt. Denne metode kan dog kun anvendes ved udlægning på åbne gulvkonstruktioner, da forarbejdningen kræver en del manuel forarbejdning af materialet, for at forbruget ikke bliver for stort. Papirisolering kan derimod sagtens anvendes i et med-byg koncept, idet bygherren selv kan montere beklædningslaget og herefter lade os tage vare om indblæsningen.

Her kan papirisolering med fordel anvendes

 • Loftkonstruktioner
 • Etageadskillelse
 • Indervægge
 • Indvendig isolering af massiv ydermur
 • Isolering af ydermur med træ skelet
 • Uudnyttet loft og skunk rum
 • Hulmurskonstruktioner
 • Etagedæk, når isolering ligger over fugtspærre eller betondæk

Hvad er papirisolering?

På denne side vil vi forklare hvad Papirisolering er, og give et kort overblik over historikken bag papirisolering (også kaldet papiruld).

Vi vil desuden forklare hvordan papirisolering bruges samt andet relevant.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os.

Papirisolering er lavet af granuleret genbrugspapir

Historie

Historisk set har der globalt været anvendt isolering af cellulosefibre i mange år. I USA er produktet blevet anvendt siden 1904. Det første patent på fremstilling af isolering ud af genbrugspapir blev udtaget i England i 1893.

Industriel fremstilling i større målestok begyndte først i USA efter anden verdenskrig. Papiruld er et hyppigt anvendt isoleringsmateriale i mange europæiske lande, specielt i Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor op mod 25 % af boligmassen er isoleret med papirgranulat.

I Danmark, og det øvrige Skandinavien, har der praktisk taget ikke været anvendt papirisolering før energikriserne i 1970’erne. Dog har anvendelsen af produktet har de senere år været stærkt stigende, og flere og flere har fået øjnene op for papiruldens mange fordele.

Papirisolering

Papirisolering via indblæsning

Papirisolering fås kun i løsvægt, og blæses ind i konstruktionen med dertil specialbyggede indblæsningsmaskiner. Herved opnås den rette densitet af det indblæste papirisolering, hvorfor en manuel forarbejdning ikke er at anbefale.

Fordelen ved at blæse papirisolering ind i lukkede konstruktioner er, at der ikke opstår nogen kuldebroer, da der hverken er samlinger eller fraskæringer. Ved ledninger, faldstammer eller rørgennemføringer ved ældre boliger er der ofte meget bumkant på det anvendte tømmer, ved at blæse Papirisoleringen ind, udfyldes alle disse kuldebroer. Samtidig er det kun de virkelige kvadratmeter kunden betaler for, dvs. der betales ikke for spild eller fraskæringer, der alligevel ikke kan anvendes.

Papir & fugt

Fugtopsugning i papirulden giver grobund for skimmel og andet godt?

Nu er det sådan at det er i mineralulden at der sker en fugt ophobning. Det er også almindeligt kendt at selv små skader i dampspærren som beskytter mineralulden, fører til skader i byggeriet. Byggeskadefonden påpeger at, netop dette problem ligger til grund for langt de fleste af alle skader.
Papiruld er som skabt til håndtering af fugten som forekommer i byggeriet, selv mængder fygesne giver ikke anledning til problemer. Dette forhold kan du se i SBI´s dokumentation her.

Endvidere vil mineralulds baserede materialer, i miste isoleringsevne når de bliver fugtige, papiruldens isoleringsevne herimod ændres ubetydeligt. Det skyldes at fugten optages i cellevæggene, sådan at der stadig er stillestående luft både imellem og inden i de hule fibre.

Selv hvis papirulden skulle blive både fugtig og varm, er den stadig godt beskyttet af imprægneringsmidlerne.

Både glas og stenuld er langt højere koncentrationer af samme midler, men i modsætning til papiruld deklares disse produkter sjældent.

Endvidere vil mineralulds baserede materialer, i miste isoleringsevne når de bliver fugtige, papiruldens isoleringsevne herimod ændres ubetydeligt.

Isolering med papir er miljøvenligt og modstandsdygtigt over for fugt. Kontakt Alfa Crafts for at få et tilbud på dit projekt!
For at brandsikre og mugsikre bruges blandt andet borsalte. Borsalte er ganske sikre i brug af isoleringsmateriale. Kontakt Alfa Crafts for mere information om isolering med papiruld i dit hus.

Borsalte/Borpentahydrat & Ammoniumphosphat - er det farligt?

Papirisolering er tilsat brand og svampehæmmende mineralske salte, i form af 3% borarter og 8% uorganiske salte. Begge salte tilsættes i meget begrænsede mængder, så materialet stadig kan komposteres. De borarter frigives ikke til omgivelserne, da borarter er svær opløseligt og først fordamper ved meget høje temperaturer. Når materialet komposteres indgår borarter igen i næringskredsløbet og figurerer her som jordforbedringsmiddel. Borarter anvendes bl.a. derudover i væsker til øjenskylning, sår rens samt til konservering af madvarer og i visse tandpastaer og læbestifter. Havde der været farlige tilsætningsstoffer i papirisoleringen skulle materialet have været deponeret og ikke komposteres, som anbefalingerne er.

I en undersøgelse fortaget af firmaet Chemtox Miljørådgivning er konklusionen at ved eksempelvis udblæsning løst på loftet, er konklusionen at: Hvis der arbejdedes uden støvmaske, så ville der skulle arbejde 7,5 time pr. dag i hele 3 menneskeliv, førend man vil ramme grænseværdierne som stadig regnes for ubetydelige.

Nybyg & Boligbyggerier

Indenfor de sidste 10 år er papirisolering afprøvet bl.a. i det store boligbyggeri Munksøgård, Roskilde, samt kvarter-løft byggeri i Randers. Samtidig har flere offentlige instanser set fordelene ved anvendelse af Papirisoleringen, når der skal energirenoveres i offentlige bygninger.

Gør det selv arbejde

Indblæsning af Papirisolering er primært et job for os, idet selv små fejl kan nedsætte isoleringseffekten betragteligt. Tilmed har vi gennemgået både praktiske samt teoretiske kurser for at kunne være autoriseret af Breinholm Gruppen og for at kunne leve op til Dansk Standard. Den bygherre, der har mod på selv at lære det, har dog mulighed for at købe sække af os som gør-det-selv-produkt. Denne metode kan dog kun anvendes ved udlægning på åbne gulvkonstruktioner, da forarbejdningen kræver en del manuel forarbejdning af materialet, for at forbruget ikke bliver for stort. Papirisolering kan derimod sagtens anvendes i et med-byg koncept, idet bygherren selv kan montere beklædningslaget og herefter lade os tage vare om indblæsningen.

Papir isolering kan bruges både i nybyggeri og som efterisolering i ældre byggeri. Kontakt os for et godt tilbud til dit projekt!

Her kan papirisolering med fordel anvendes

 • Loftkonstruktioner
 • Etageadskillelse
 • Indervægge
 • Indvendig isolering af massiv ydermur
 • Isolering af ydermur med træ skelet
 • Uudnyttet loft og skunk rum
 • Hulmurskonstruktioner
 • Etagedæk, når isolering ligger over fugtspærre eller betondæk